inzending van Ward van Wanrooij

komendjaar1

"Komend Jaar" is een interactief 2D ontwerp geschikt voor locaties met veel passanten, zoals de bouwput bij het station of de braakliggende grond voor de Rijnhal. In de dagelijkse sleur en zorgen is het vaak eenvoudig om de big picture uit de het oog te verliezen. Op dit ontwerp kunnen voorbijgangers hun dromen, wensen en idealen voor het komend jaar -anoniem- opschrijven, ter confrontatie en inspiratie voor andere passanten. Bijvoorbeeld als je dit jaar écht je studie gaat afmaken, of die lang heimelijk geplande wereldreis gaat ondernemen of een andere, belangrijke stap gaat zetten...
Door het schrijven met krijtjes op zwart geverfde achtergrondplaten, garanderen weersomstandigheden en nieuwe idealen van anderen een continue rotatie en evoluerende stroom aan gedachten.

Juryrapport

Een idee dat mensen uitdaagt om op ludieke manier na te denken over hun doelen. Een steeds veranderende wensmuur.

initiatiefnemers

bd-architectuurbreijncultuurherberg arcadishotel-blanclab

kus

Met een veegje 'lippenstift' maken we, met creativiteit en innovatiekracht, een minder fraai stuk van de stad tijdelijk een beetje mooier. Zoveel plekken, zoveel kansen. Kansen om te tonen hoe je een plek – tijdelijk – aangenamer kunt maken.